Nước khoáng Lavie pha sữa có được không?

Tôi tìm đọc thông tin tư vấn của bác sĩ về việc nước khoáng Lavie pha sữa có được không? Câu hồi đáp của các bác sĩ là “Với loại có liều lượng khoáng thấp dưới 500 mg/l gọi là nước khoáng đóng chai nhẹ được dùng thường xuyên để giải khát….Với loại nước uống có … Đọc tiếpNước khoáng Lavie pha sữa có được không?